معرفی شرکت سروش آینده

شرکت دانش بنیان سروش آینده ایرانیان در مهرماه سال 1390 به همت جمعی از دانشجویان و اساتید نخبه کشور بنیان گذاشته شد. با توجه به سابقه و توانایی علمی و اجرایی اعضای هیات علمی شرکت، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران پس از بررسی ایده ها و بررسی سابقه افراد هیات موسسس مجوز استقرار شرکت در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران را صادر کرد. از جمله اهداف اساسی این شرکت با توجه به تخصص های مختلف اعضاء علمی آن انجام پژوهش‌های بین‌رشته‌ای در حوزه‌های گوناگون علوم انسانی است. همچنین این شرکت دارای گواهی‌نامه انجام مطالعات ارزیابی تاثیر اجتماعی (اتا) در حوزه طرح‌های توسعه و عمران شهری از جهاد دانشگاهی تهران می‌باشد.